top of page

Copyright & merkenrecht

Merkenrecht

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Van Kaam Handel BV (love4greensoap.nl), tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan gebruik te maken van producten/merken waarvan Love4greensoap.nl de houder is.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Kaam Handel BV. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Van Kaam Handel BV in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

De volgende websites/shops vallen onder Van Kaam Handel:

love4greensoap.nl 

love4greenvalley.nl

love4yarnart.nl

love4yourcloset.nl

steigerbuizen.com

shop.vankaam.eu

vankaam.eu

Van Kaam Handel BV hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

bottom of page